Capital Gain Tax / ESOP ประเด็นสำคัญที่คนทำ Startups ในยุคนี้ต้องเข้าใจ

Your Opinion
Published: 18.07.22

ถ้า Capital gain tax ถูกยกเลิกไป คิดว่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้นไหม ?

ในบทความ Part1 เราได้สรุปเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความท้าทายและความน่าจะเป็นต่างๆของการเติบโตของ Startups ไทย สำหรับเนื้อใน Part 2 นี้ มาทำความเข้าใจถึงเรื่อง Capital gain tax และ ESOP ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากทีเดียวสำหรับ Startups ในยุคนี้

ถ้า Capital gain tax ถูกยกเลิกไป คิดว่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้นไหม ?

ดร.ธาริตจาก True Digital Park คิดว่า Capital gain tax นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งมากกว่า เพราะความน่าดึงดูดในการลงทุนมีหลายปัจจัยมากๆ และ Capital gain tax จะเกิดได้ Capital gain ต้องเกิดขึ้นได้ก่อน ต้องทำตลาดให้แข็งแกร่ง เข้าถึงแหล่งลงทุนให้ได้ รวมถึง Talent ที่ก็ต้องมี Foundation ที่ดีก่อน คิดว่ายังต้องปลดล็อคอีกหลายล็อคทีเดียว แต่ก็แน่นอนว่าการยกเลิก Capital gain tax นั้นน่าสนใจ ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้

คุณคมสันต์จาก Flash Express ให้ความเห็นว่า ในเรื่องของการ Gain Tax และ ESOP นี้ต้องขอบคุณหน่วยงานรัฐที่เปิดโอกาสและรับฟัง เพราะในหลายๆครั้งภาคเอกชนก็อยากที่จะขับเคลื่อนอะไรหลายๆอย่างเพื่อทำให้สามารถยกเลิก Capital Gain Tax ให้เร็วที่สุด สำหรับ Startups ไทย นอกจากเงินทุนแล้ว ยังมีเรื่องของทักษะ ต้นแบบโมเดลธุรกิจที่เรียนรู้จากต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ทำให้วงการ Startups เติบโตได้ คิดว่าทักษะที่ไทยยังขาดอยู่ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้น Manpower ของเราต้องแข็งแรงก่อน ส่วนผู้ลงทุนจะเป็นปัจจัยบวกที่ตามมา

ส่วนเรื่อง ESOP ก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างซับซ้อนว่าอะไรคือมาตรวัดของ Startups อะไรคือมาตรวัดของ SME แล้วยังมีเรื่องของภาษี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก เราอาจลองเรียนรู้ว่าบริษัทต่างประเทศใช้วิธีไหนบ้าง สำหรับ Startups แล้ว ESOP คือเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าเงินลงทุนเลย เพราะมันคือการเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

Variation ในประเทศไทยยังไม่สูงในช่วง Early Stage หมายความว่า ESOP อาจจะเหมาะกับ Growth Satge มากกว่าหรือไม่ ?

คุณคมสันต์บอกว่า นี่ถือเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลทีเดียว เพราะจริงๆแล้ว ESOP มีความหมายตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้ง มันหมายความว่าองค์กรนี้จะเป็นองค์กรที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ใช่แค่องค์กรที่มีเจ้าของคนเดียวหรือมีหุ้นส่วน 3 คน สำหรับคนที่มา Join กับเราจริงๆแล้ว ต้องไม่มองที่ Value ของตอนนี้เป็นหลัก ต้องมองว่าสิ่งที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาในอนาคตจะมี Value เท่าไหร่ เหมือนการลงเรือลำเดียวกัน แล้วต้องไปในทิศทางเดียวกัน

ติดตามอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนถัดไปว่า Startups ไทยสามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างรวดเร็วแบบจีนได้มากน้อยแค่ไหน มีบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้จากจีนได้บ้าง ในมุมมองของทั้งสองท่านได้ในบทความต่อไป เร็วๆนี้

 

Article by Thanisorn Boonchote

Nice Selfie

Office Manager

Chanatinad Chotiksatis

Thailand