3 โฟกัสที่ต้องเข้าใจก่อนเริ่มใช้ Data และ AI ในองค์กร

Your Opinion
Published: 08.06.22

สินทรัพย์ที่สำคัญ ที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้คงหนีไม่พ้น Big Data ที่ต้องบอกว่านับวันก็ยิ่ง Bigger (Data) มากขึ้นเรื่อยๆ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินทรัพย์ที่สำคัญ ที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้คงหนีไม่พ้น Big Data ที่ต้องบอกว่านับวันก็ยิ่ง Bigger (Data) มากขึ้นเรื่อยๆ และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนและเวลา พร้อมทำงานได้อย่างรวดเร็วคือการเข้ามาของ AI ถือเป็นกุญแจสำคัญ 2 ดอกที่ Tech Company ยุคใหม่ต้องเข้าใจก่อนเริ่มนำมาใช้ในองค์กร มี 3 ปัจจัยที่เราอยากให้คุณโฟกัส …

1. ตั้งคำถามก่อนว่าปัญหาในองค์กรเราคืออะไร จำเป็นต้องใช้ AI หรือไม่

เพราะ AI เองก็มีข้อจำกัด และไม่ใช่ว่า AI จะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง หากองค์กรไม่ได้เกิดปัญหาอะไรบางครั้งการนำเอาเทคโนโลยีที่แพงที่สุด AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในราคาที่แพงที่สุดมาใช้ อาจเป็นการโฟกัสที่ผิดจุดก็เป็นได้ ในบางปัญหาการใช้ AI อาจจะไม่ตอบโจทย์ที่สุด หากองค์กรมีความต้องการและโจทย์ที่หลากหลาย สิ่งสำคัญก่อนจะเริ่มใช้ AI คือการรู้ว่าปัญหาขององค์กรคืออะไร และจะนำ AI มาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง

2. วางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือปัญหาที่หลากหลาย

สิ่งสำคัญก่อนจะนำ AI และ Data มาใช้ หากไม่มีการวางแผนก่อนใช้งานจริง ก็เหมือนเป็นการเสียเงินและเวลาโดยใช่เหตุ เพราะธุรกิจในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่สูงมาก และความไม่แน่นอนแทบตลอดเวลา การวางแผนหรือการทดลองก่อนใช้งานจริงจึงเป็นแนวทางที่ Tech Company ยุคใหม่นิยม ไม่ว่าจะเป็นการ A/B Testing หรือ Launch Prototype ก่อนใช้งานจริง

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานพร้อมจะใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้สิ่งสำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยีก็คือ “คน” ในองค์กร ที่กล้าจะเรียนรู้ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และกล้าที่จะสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หากดูจากการเติบโตของหลายธุรกิจและข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมหาศาล การจัดการ Data ถือเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรต้องมีเพื่อขับเคลื่อนและปรับใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ธุรกิจ และลดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Machine Learning หรือ cloud computing ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำ Digital Transformation ให้กับองค์กร องค์กรจะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ต้องรู้จักการใช้ Data ecosystem รวมถึงเข้าใจปัญหา พร้อมกับตั้งคำถามที่ถูกต้อง เพื่อวางกลยุทธ์ที่จะปรับใช้ Data ให้สอดคล้องกับตัวองค์กรให้มากที่สุด

 

Article by Thanisorn Boonchote

Nice Selfie

Office Manager

Chanatinad Chotiksatis

Thailand