3 โฟกัสที่ต้องเข้าใจก่อนเริ่มใช้ Data และ AI ในองค์กร

Your Opinion
Published: 08.06.22

สินทรัพย์ที่สำคัญ ที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้คงหนีไม่พ้น Big Data ที่ต้องบอกว่านับวันก็ยิ่ง Bigger (Data) มากขึ้นเรื่อยๆ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินทรัพย์ที่สำคัญ ที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้คงหนีไม่พ้น Big Data ที่ต้องบอกว่านับวันก็ยิ่ง Bigger (Data) มากขึ้นเรื่อยๆ และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนและเวลา พร้อมทำงานได้อย่างรวดเร็วคือการเข้ามาของ AI ถือเป็นกุญแจสำคัญ 2 ดอกที่ Tech Company ยุคใหม่ต้องเข้าใจก่อนเริ่มนำมาใช้ในองค์กร มี 3 ปัจจัยที่เราอยากให้คุณโฟกัส …

1. ตั้งคำถามก่อนว่าปัญหาในองค์กรเราคืออะไร จำเป็นต้องใช้ AI หรือไม่

เพราะ AI เองก็มีข้อจำกัด และไม่ใช่ว่า AI จะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง หากองค์กรไม่ได้เกิดปัญหาอะไรบางครั้งการนำเอาเทคโนโลยีที่แพงที่สุด AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในราคาที่แพงที่สุดมาใช้ อาจเป็นการโฟกัสที่ผิดจุดก็เป็นได้ ในบางปัญหาการใช้ AI อาจจะไม่ตอบโจทย์ที่สุด หากองค์กรมีความต้องการและโจทย์ที่หลากหลาย สิ่งสำคัญก่อนจะเริ่มใช้ AI คือการรู้ว่าปัญหาขององค์กรคืออะไร และจะนำ AI มาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง

2. วางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือปัญหาที่หลากหลาย

สิ่งสำคัญก่อนจะนำ AI และ Data มาใช้ หากไม่มีการวางแผนก่อนใช้งานจริง ก็เหมือนเป็นการเสียเงินและเวลาโดยใช่เหตุ เพราะธุรกิจในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่สูงมาก และความไม่แน่นอนแทบตลอดเวลา การวางแผนหรือการทดลองก่อนใช้งานจริงจึงเป็นแนวทางที่ Tech Company ยุคใหม่นิยม ไม่ว่าจะเป็นการ A/B Testing หรือ Launch Prototype ก่อนใช้งานจริง

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานพร้อมจะใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้สิ่งสำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยีก็คือ “คน” ในองค์กร ที่กล้าจะเรียนรู้ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และกล้าที่จะสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หากดูจากการเติบโตของหลายธุรกิจและข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมหาศาล การจัดการ Data ถือเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรต้องมีเพื่อขับเคลื่อนและปรับใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ธุรกิจ และลดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Machine Learning หรือ cloud computing ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำ Digital Transformation ให้กับองค์กร องค์กรจะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ต้องรู้จักการใช้ Data ecosystem รวมถึงเข้าใจปัญหา พร้อมกับตั้งคำถามที่ถูกต้อง เพื่อวางกลยุทธ์ที่จะปรับใช้ Data ให้สอดคล้องกับตัวองค์กรให้มากที่สุด

Cathcart Technology

Thailand