UX/UI Insight EP.1 เจาะลึกสายงานนักออกแบบ UX/UI หน้าที่สำคัญที่องค์กรยุคใหม่ขาดไม่ได้

Your Opinion
Published: 13.09.22

UX/UI Insight EP.1

UX จึงคือคนที่เข้ามาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี User เป็นศูนย์กลาง ที่ทำให้ UX รู้ว่า User ต้องการอะไร ต้องออกแบบอย่างไรจึงจะใช้งานง่าย ซึ่งนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจยุคใหม่ ที่ไม่ได้แข่งขันแค่เรื่องราคา แต่แข่งขันที่ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ความชอบและความไว้วางใจ นี่คือหน้าที่สำคัญของ UX/UI

บทความนี้เราจะพาคุณไปเข้าใจว่าโลกของสายงานนักออกแบบอย่าง UX/UI ต้องทำอะไรบ้าง สำคัญต่อองค์กรอย่างไร และอนาคตต่อการทำงานสายนี้น่าจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน โดย Guest Speaker คุณคามิน บัวอาบแสง Senior UX UI Designer ที่บริษัท Draycir ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จาก UK  ดำเนินรายการสัมภาษณ์โดยคุณ Suchawadee Treedecha หรือคุณญาญ่า Senior Consultant ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรในสายงานไอทีจาก Cathcart Technology

อะไรทำให้ตัดสินใจเข้ามาทำงานสายนี้

คุณคามินให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความชอบส่วนตัวก่อน ที่รู้สึกว่าทำแล้วถนัดและทำออกมาดี โดยเริ่มจากการออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้โปรแกรมและทำเว็บบอร์ดด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเริ่มจากศูนย์ เรียนรู้ด้วยตัวเองไปทีละขั้น จนมีความรู้และประสบการณ์เยอะขึ้น ออกแบบเว็บไซต์ได้สวยขึ้นและมีคนเข้ามาใช้งานมากขึ้น จนเกิดเป็นรายได้ที่มั่นคง จึงต่อยอดความรู้เพิ่มเติม เพราะต้องบอกเลยว่าถ้าเราชอบ จนมันกลายเป็น Passion ไม่ว่าจะเจอปัญหามากแค่ไหน มันก็จะเป็น Happy Problem ที่เราจะหาทางแก้ให้ได้ มันจะกลายเป็นอัตโนมัติและสามารถทำไปได้นาน 

คิดว่า UX/UI สำคัญต่อองค์กรอย่างไรบ้าง

ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว UX นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ User-Centered Design คือผู้ใช้งานถือเป็นศูนย์กลางของการออกแบบ หลายหน่วยงานมี UX แต่มักจะไม่ค่อยมี UI เพราะการทำ Digital Product นั้นใช้เวลาและต้นทุนค่อนข้างสูง ถ้าทำออกมาไม่ดี ก็ไม่มีใครใช้ ทำให้คืนทุนน้อยและองค์กรก็จะลำบาก

เพราะฉะนั้น UX จึงคือคนที่เข้ามาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี User เป็นศูนย์กลาง ที่ทำให้ UX รู้ว่า User ต้องการอะไร ต้องออกแบบอย่างไรจึงจะใช้งานง่าย ซึ่งนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจยุคใหม่ ที่ไม่ได้แข่งขันแค่เรื่องราคา แต่แข่งขันที่ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ความชอบและความไว้วางใจ นี่คือหน้าที่สำคัญของ UX/UI

ถ้าไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรง จะเป็น UX ได้มั้ย?

คุณคามินให้คำตอบว่า งานหลักๆของ UX คือการค้นใจลูกค้า แต่ก่อนจะค้นใจใคร เราต้องค้นใจตัวเองก่อน ถ้ารู้ใจตัวเองว่าชอบ คำตอบก็คือเป็นได้แน่นอน แล้วค่อยไปศึกษาธรรมชาติของงาน อุตสาหกรรม Software มีอะไรบ้าง เพื่อเราจะได้รู้ว่าต้องผลิต Product อะไรออกมา เมื่อเห็นภาพกว้างที่ชัดเจนแล้ว ก็ต้องรู้ว่า UX อยู่ตรงไหนของภาพกว้างๆนั้น เพราะ UX ก็มีหลายตำแหน่ง เช่น

Ux Research : คนที่ต้องหา Insight ว่า User ต้องการอะไร Pain points คืออะไรและ Solution ที่ว่าสามารถตอบโจทย์ได้จริงไหม

UX/UI (Solution) : Designer ออกแบบหน้าตาการใช้งานให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง

UX Writing : คนที่ไม่ถนัดออกแบบ UI แต่สามารถออกแบบคำสำหรับการใช้งานได้

โดย UX นั้นถือเป็นหนึ่งในสายพานการทำงานของ Digital Project เริ่มจาก

1. Business Analyst : คุยกับลูกค้าเพื่อให้ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไรตอบโจทย์ธุรกิจ รวบรวมแผนส่งต่อให้ทีมเทคนิค (หน้าที่นี้ต้องรู้ทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่อง Technical ด้วย) เพื่อนำข้อมูลส่งต่อให้ → 

2.UX Research : หา Insight ว่า User ต้องการอะไรและส่งต่อให้ → 

3.UX/UI : ทำหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ตามข้อมูลที่ได้รับมาและส่งต่อให้ → 

4.Programmer : ทำออกมาให้ใช้งานได้จริงจนเห็นเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เพื่อส่งต่อให้ →

5.Backend :เขียนโปรแกรมให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จนสามารถใช้งานได้จริง 

จะเห็นว่าทั้งหมดนี้คือรูปแบบการทำงานของโปรเจกต์หนึ่งๆ ซึ่งเป็นเส้นทางของการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ แต่ละหน้าที่ของเปรียบเสมือนล่ามคนหนึ่งในกระบวนการนี้ที่จะต้องเข้าใจและแปลความหมายได้ถูก UX ก็คือล่ามคนหนึ่งเช่นกัน 

แล้วคุณสมบัติที่สำคัญของ UX คืออะไร

สิ่งสำคัญคือการ “เข้าใจคน” ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่บอกกันยาก การจะอ่านคนให้ออกนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ มีหูตาที่กว้างไกล คอยสอดส่องรับรู้ความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของโลกนี้ตลอดเวลา หากเปรียบเป็นโลกเก่า มันก็เหมือนกับหนังฮีโร่ที่มักจะมีปัญหาหนึ่งอย่างให้พระเอกแก้ แล้วคนที่ต้องแก้ปัญหานั้นก็มักจะเป็นพระเอกฉายเดียวอยู่คนเดียว แต่ในโลกใหม่ ความท้าทายซับซ้อนขึ้นมาก วิธีแก้ปัญหาก็ซับซ้อนตามไปด้วย คนที่ชอบแก้ปัญหาคนเดียวก็อาจเอาไม่อยู่ และไม่สามารถทำได้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นในโลกใหม่ มันจึงเป็นหนัง Superheros ที่มาเป็นแกงค์อเวนเจอร์ แท็คทีมกันสู้อุปสรรคปัญหาที่พร้อมเข้ามาเป็นขบวน และแต่ละคนก็จะมี Features จุดเด่นแตกต่างกันเพื่ออุดช่องว่างต่างๆของปัญหาเหล่านั้น 

คนที่อยากเข้ามาทำงานสาย Tech จึงต้องทั้งรู้กว้างและรู้ลึก เป็นทั้ง Generalists + Specialist รู้กว้างๆแบบไม่ต้องละเอียด แต่มีอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เชี่ยวชาญจนเป็จุดแข็ง เพราะความรู้ที่หลากหลายคือรากฐานสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ “

ถ้าเปรียบความรู้เป็นเลโก้ชิ้นหนึ่ง การที่เรามีเลโก้น้อย เราก็จะต่อเป็นอะไรใหญ่ๆไม่ได้และต่อได้ไม่เยอะ แต่ถ้าเรามีเลโก้เยอะๆ เราสามารถต่อสร้างเป็นเมืองได้ทั้งเมือง หรืออยากจะสร้างเป็นอะไรก็ได้ตามใจเรา อย่าง Blockchain หรือ Metaverse ก็ถือเป็นการรวมศาสตร์ความรู้จากหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น Model Business ใหม่ๆ หากหันไปมองดู Nokia ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งด้านโทรศัพท์มาอย่างยาวนาน แต่เพราะคิดว่ามีเลโก้เยอะเพียงพอแล้ว สุดท้ายจึงต้องจากไปและยกตำแหน่งให้ Apple และ Samsung เพราะฉะนั้นหน้าที่ UX/UI จึงต้องคอยเข้าใจว่าโลกขับเคลื่อนไปทางไหน Dynamic ของสังคมเป็นอย่างไร และหมั่นคอยเติมเลโก้ใหม่ๆให้ตัวเอง ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีจินตนาการและไปได้ไกลมากเท่านั้น

ฟัง Podcast สำหรับ Episode นี้ของเราได้ที่นี่ :

Tech Hustle Thailand EP.07

Captivate EP.07

 

Cathcart Technology

Thailand