สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย ตั้งเป้า 3 ปี ดันไทยสู่ฮับดาต้าเซ็นเตอร์อาเซียน

Your Opinion
Published: 06.03.24

เป็นที่น่าจับตามองเมื่อสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (หรือ TDCC) เตรียมพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของอาเซียนภายใน 3 ปีข้างหน้านี่้

กลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อน TDCC สู่เป้าหมายศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์แห่งอาเซียน
•  นโยบายคล่องตัว ดึงดูดนักลงทุน: เร่งแก้ไขกฎระเบียบเพื่อลดเวลาเข้าสู่ตลาด และสนับสนุนนโยบายเพื่อดึงดูดนักลงทุน
•  พลังงานสะอาดและยั่งยืน: ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและสนับสนุนมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ที่ประหยัดพลังงาน
•  บุคลากรพร้อม ตอบโจทย์อุตสาหกรรม: พัฒนาทักษะ ความรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษาดาต้าเซ็นเตอร์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
•  ศูนย์กลางการให้คำปรึกษา: ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แก้ไขปัญหา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ปัจจุบัน TDCC กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่อย่าง Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud, Amazon Web Services และ Google Cloud Platform ซึ่งได้เข้ามาลงทุนในฮับดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย ด้วยเหตุนี้ TDCC จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

อ้างอิงข้อมูลจากข่าว Bangkokbiznews 

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand