สรุปกิจกรรม Soft Skills for the future Bootcamp ครั้งที่ 1 โดย Yournextu

Your Opinion
Published: 30.11.22

SEAC Events

จบไปแล้วกับกิจกรรมสนุกๆ อย่าง SOFT SKILLS BOOTCAMP ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดย Yournextu by SEAC ที่ทีมงาน Cathcart Technology ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในฐานะ Media Partner และได้เข้าร่วม Workshop ที่ตอบโจทย์คนทำงานในยุคนี้มากมาย

SEAC Events

และยังได้พัฒนาชีวิตและการทำงานด้วยการโฟกัสที่ความเข้าใจตัวเอง ผ่านการทดสอบและวัดผลประเมินบุคลิกภาพ Psytech ก่อนเข้าร่วมงาน รวมถึงโฟกัสการเข้าใจผู้อื่นด้วย Workshop อย่าง Read Me If You can และ Outward Mindset เสริมด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Growth Mindset, Self Leadership และ Design Thinking Workshop

ซึ่งทีมงาน Cathcart Technology ได้ไปร่วมกิจกรรมสนุกๆ ตอบโจทย์คนทำงานอย่าง Outward Mindset ที่ทำให้ได้วิเคราะห์การทำงาน สกิลการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าได้อย่างลื่นไหล ลดความยุ่งยากซับซ้อนที่อาจทำให้การสื่อสารผิดพลาดไปได้ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทาง Generation , การเปลี่ยนรูปแบบทางการทำงาน และ Tools เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบชีวิตและการทำงาน 

แน่นอนว่า ทุกๆ องค์กรย่อมอยากได้คนเก่ง คนที่มีทัศนคติดีมาร่วมงาน ยิ่งถ้าเจอคนหรือทีมงานที่มี Outward Mindset ด้วยแล้ว การทำงานก็มักจะราบรื่นและเป็นไปด้วยความสำเร็จมากกว่า สร้างความสัมพันธ์ให้ทีมในองค์กร ลดความช่องว่างระหว่างคนในทีม และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้การมี Outward Mindset ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้น แต่มีประโยชน์ต่อตัวเองด้วย เพราะเป็น Mindset ที่เน้นโฟกัสที่ส่วนรวม เอาใจเขามาใส่ใจเรา และตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและเราควรเคารพความคิดนั้นให้เท่ากัน นี่จึงถือเป็น Mindset ที่ทุกองค์กรควรปลูกฝังเลยทีเดียว

SEAC Events2 SEAC Event3

นอกจากเรื่อง Outward Mindset แล้ว ก็มี Talk Session น่าสนใจมากมาย ที่ช่วย Reskill Soft Skills ให้การทำงานและการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างสมดุลและราบรื่น หนึ่งใน Session คุณภาพเติมเต็มทักษะสำคัญให้อยู่รอด และรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงของ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เขียนหนังสือ “The Lost Skills” ถ้าไม่อยาก LOST ต้องฝึกทักษะเหล่านี้! 

เป็น Session ที่พูดถึง ทักษะรักการเรียนรู้ โดยการเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียนแล้วสนุก  เรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และเรียนในสิ่งที่ชอบ เพราะความสนุกจะทำให้เราเรียนแล้วไม่เบื่อ เมื่อเราสนุกกับการเรียน เราจะเริ่มเชี่ยวชาญซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คุณค่าของความสนุกในการเรียนรู้ จะทำให้คนอยากเรียนต่อ ตั้งเป้าเพื่อหาคุณค่าของตัวเอง เพื่อเรียนรู้อย่างมีความสุข

ต่อมาคือ ทักษะการแชร์ โดยเริ่มแชร์จากสิ่งเล็ก ๆ สิ่งไหนเวิร์ก สิ่งไหนดี อย่าเก็บไว้คนเดียว แต่แชร์ต่อ แล้วคุณจะเป็นคนที่น่ารักที่เห็นคุณค่า ไม่ใช่แค่ตัวคุณแต่คุณเห็นถึงคุณค่าของคนอื่นในการแชร์เรื่องดี ๆ ให้กัน บางครั้งคำพูดนึงมันอาจจะส่งผลให้คนคนนึงปลุกชีวิตใหม่ลุกขึ้นมาอีกครั้ง

ต่อมาคือ ทักษะการเลือก เราไม่สามารถเก่งทุกเรื่องได้ เพราะถ้าเราเรียนรู้ทุกเรื่องเราจะไม่เข้าใจสักเรื่อง เลือก ‘โฟกัส’ กับสิ่งที่เราสนใจและเห็นคุณค่าของมัน เพราะคุณไม่สามารถทำทุกเรื่องได้ หาสิ่งที่ใช่ ศึกษาเรื่องนั้นให้ดี และสุดท้ายคือทำเรื่องนั้นให้ได้

ทักษะต่อมาคือ ทักษะที่ไม่ใช่ใครจะมาเลียนแบบได้ ในโลกที่มีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนในเรื่องบางเรื่องได้ แต่เราต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย หนึ่งในทักษะที่คนคิดว่าไม่น่ามีอะไรมาทดแทนได้อย่าง ‘งานออกแบบ’ ทักษะที่ต้องใช้ฝีมือในการวาด ในการดีไซน์ แต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย AI หรือโปรแกรมยอดฮิตอย่าง Canva เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจและประเมินสถานการณ์ได้ว่า ‘อะไรที่คิดว่ามั่นคง มันอาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไป’ 

และทักษะสุดท้ายคือ ทักษะล้มแล้วลุกให้ได้ ปัจจุบันโลกหมุนเร็วมาก ตอนนี้คนสำเร็จต้องลุกขึ้นมาให้ได้ ถ้าคุณลุกไม่ได้คือจบ ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญมาก และคุณต้องยืดหยุ่นกับสถานการณ์ ล้มได้แต่อย่างแรง แล้วล้มต้องลุกให้ได้ เพื่อเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขมันได้ นำมันกลับคืนมาได้ในที่สุด 

Cathcart Technology

Thailand