ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ IT Candidate ตัดสินใจย้ายงานมากที่สุด?

Your Opinion
Published: 03.04.23

IT candidate survey

จากแบบสำรวจล่าสุดโดย Cathcart Technology ที่เราเปิดให้ผู้ที่ทำงานในฝั่งไอทีทุกท่านเข้ามาร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้แต่ละคนตัดสินใจย้ายงานมากที่สุด เราพบว่า “โอกาสที่จะเติบโตในสายงาน” นั้นเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการย้ายงานมากเป็นอันดับหนึ่ง

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ IT Candidate ย้ายงานมากที่สุด?

ผลลัพธ์ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว เพราะ IT Candidate ส่วนใหญ่มองว่า “โอกาสที่จะเติบโตในการทำงาน” ทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือย้ายงานมากถึง 19.68% เลยทีเดียว

ลำดับต่อมาคือรูปแบบในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สามารถ Work From Anywhere ได้ เป็น Hybrid Workplace หรือสามารถทำงานแบบ Flexible Working Hours ได้ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการพิจารณาย้ายงานมากถึง 18.78% 

และอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของสมดุลชีวิตและการทำงานหรือ Work-Life Balance ที่ถ้าบริษัทไหนรองรับการทำงานที่ทำให้ทั้งงานและชีวิตมีสมดุล ไม่เครียดและมีเวลาได้ใช้ชีวิตด้วย ก็ส่งผลให้แนวโน้มที่จะย้ายงานมากขึ้นถึง 18.52%

และปัจจัยถัดมาคือเรื่องของ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ที่ 16.83% , ขนาดบริษัทและความมั่นคงของบริษัทอยู่ที่ 16.03% และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทอยู่ที่ 10.16%  

ที่น่าแปลกใจคือ ปัจจัยในเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการบริษัท, วัฒนธรรมการทำงานและค่านิยมองค์กร รวมถึงสถานที่ทำงาน กลายเป็นปัจจัยลำดับท้ายๆ ที่ IT Candidate จะพิจารณาหากต้องการย้ายงาน

เหตุผลที่ IT Candidate อยากย้ายงานมากที่สุดในช่วงปีนี้ มีอะไรบ้าง? 

มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าสาเหตุที่พวกเขาตัดสินใจย้ายงานนอกจากเรื่อง โอกาสในการเติบโต, รูปแบบในการทำงาน, Worl-Life balance, ความมั่นคงของบริษัท หรือโครงสร้างองค์กรแล้ว ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีก ซึ่งเราได้รวบรวมเหตุผลที่น่าสนใจมา 7 เหตุผล มาดูกัน! 

Burnout: บางครั้งงานไอทีก็สร้างความเครียดและความกดดันสูง ซึ่งนำไปสู่อาการ Burnout ได้ง่าย ทำให้ IT Worker ต้องการย้ายงานใหม่ที่ตอบโจทย์มากขึ้น มีสมดุลชีวิตที่ดีขึ้น

ค่าตอบแทน: เป็นเรื่องปกติสำหรับสายงานไอทีที่มีความเฉพาะมาก ความต้องการสูงมาก การแข่งขันจึงสูงตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่ๆ ที่ต้องการ IT Candidate ที่เก่งจริงๆ ก็มีแนวโน้มที่ IT Candidate จะเรียกเงินสูงๆ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่ออัพเงินเดือนให้สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

โอกาสท้าทายใหม่ๆ: การเติบโตของตลาดงานไอทีสูงขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ที่ตำแหน่งงานไอทีมีความสำคัญมากในการสร้างความเติบโต ทำให้ IT Candidate มีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกหาโอกาสท้าทายใหม่ๆ 

ความต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน: เพราะงานไอทีนั้นต้องอาศัยสมาธิและโฟกัสสูง สถานที่และบรรยากาศในการทำงานจึงส่งผลต่อการทำงานค่อนข้างมาก ทำให้ IT Candidate พิจารณาปัจจัยเรื่องนี้ในการย้ายงานเช่นกัน

ความสนใจที่เปลี่ยนไป: เพราะตลาดงานไอทีมีความท้าทายสูงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้บางครั้งส่งผลต่อ IT Candidate ที่ต้องปรับตัวตามเทรนด์อยู่บ่อยๆ ทำให้ความสนใจในตัวงานเปลี่ยนแปลงไปบ่อยด้วยเช่นกัน

ขาดการเติบโตในสายงาน: ด้วยความที่ตลาดงานไอทีนั้นมาแรงมากและหลายๆ ตำแหน่งก็เป็นที่ต้องการสูง แต่กลับเป็นที่ต้องการในด้านของจำนวนมากกว่าจะเป็นงานที่ต้องต่อยอด ทำให้หลายครั้ง IT Candidate รู้สึกว่าตำแหน่งที่ทำอยู่ถึงทางตันแล้ว จึงตัดสินใจย้ายงานเพื่อโอกาสในการเติบโตของสายงานมากขึ้น

เริ่มเบื่องาน: ตำแหน่งงานไอทีก็เหมือนตำแหน่งงานในสายอื่นๆ ที่ทำไปสักพักแล้วอาจรู้สึกไม่ท้าทายอีกต่อไป IT Professionals หลายคนหากทำงานเดิมนานๆ ก็เกิดความเบื่อได้ จึงตัดสินใจย้ายงานเพื่อหาโอกาสใหม่และความท้าทายที่มากขึ้น

Cathcart Technology

Thailand