Generative AI: โอกาสใหม่ๆสำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม

Your Opinion
Published: 23.01.24

Generative AI คืออะไร?

ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative AI) คือ เทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือโค้ด โดยใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของ Machine Learning Model ที่จะสร้างข้อมูลใหม่ๆออกมาตามความต้องการของผู้ใช้งาน
.
ในปี 2024 Generative AI ก็ยังคงเป็นหนึ่งใน Top Strategic Technology Trends ที่ถูกจัดลำดับขึ้นโดย Gartner ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทรนด์ของการนำ AI มาใช้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจในหลายๆอุตสาหรรม

Generative AI จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร?

Generative AI จะสร้างโอกาสใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ ซึ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันและสร้างความแตกต่างที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ได้ โดยสามารถแบ่งโอกาสทางธุรกิจได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ:
●  เร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดและโซลูชันใหม่ๆที่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้ส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
●  เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ จากการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆที่ตรงตามความต้องการทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
2. ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต:
●  Generative AI สามารถทำงานซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พนักงานมีเวลาทำงานด้านที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงมากขึ้น ทำให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้
●  สร้างข้อมูลสังเคราะห์ที่จำเป็นต่อการฝึกฝนโมเดลของ AI อื่นๆ เพื่อลดความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้งานจริง ทำให้ช่วยประหยัดทรัพยากรที่มีค่า
●  วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มนุษย์อาจมองข้าม
3. ลดความเสี่ยง:
●  ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการละเมิดความปลอดภัย
●  ตรวจจับและป้องกันการทุจริตทางธุรกรรม
●  คาดการณ์และวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์

อุตสาหกรรมที่จะได้รับอิทธิผลมากที่สุดเมื่อ Generative AI เข้ามามีบทบาททางธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมศิลปะและการออกแบบ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมด้านพลังงาน เป็นต้น
.
Gartner ได้คาดการณ์ว่าในปี 2025 ยาและวัสดุทางการแพทย์ใหม่ๆ จะถูกค้นพบเพิ่มขึ้นถึง 30% จากการนำเทคนิคของ GenAI มาใช้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมยา เนื่องจากมีโอกาสลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนายา

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำในตลาด Generative AI

●  OpenAI: ผู้นำในตลาดแพลตฟอร์ม AI ที่ได้พัฒนา GPT-3 หนึ่งในโมเดลของ Generative AI ที่ทรงพลังที่สุดอย่าง ChatGPT ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจุบัน
●  Microsoft: ลงทุนใน OpenAI และพัฒนา Azure Cognitive Services ที่ให้บริการ Generative AI
●  Google AI: มีทุนและเทคโนโลยีอันมหาศาลในการพัฒนาโมเดลของ Generative AI มากมาย เช่น Imagen LaMDA และ Bard
●  Hugging Face: แพลตฟอร์ม open-source สำหรับการพัฒนาและแชร์โมเดลของ Generative AI
●  Amazon Web Services (AWS): เสนอบริการ Generative AI ผ่าน Amazon SageMaker และ AWS DeepLens

Gartner เน้นย้ำว่า การปลดล็อคศักยภาพของ GenAI อย่างเต็มที่นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์ของ AI ที่ชัดเจนและต้องถูกนำไปใช้อย่างรอบคอบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าที่จับต้องได้จากการนำ AI มาใช้ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรมเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาและบูรณาการ AI อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงข้อมูลจาก Gartner 

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand