Cathcart Technology : IT Recruitment ที่มุ่งเน้นสายงานไอทีโดยเฉพาะ

Your Opinion
Published: 20.01.23

IT Recruitment Cathcart Technology

Cathcart Technology บริษัทจัดหางานด้านไอที จาก UK เริ่มขยายสาขามายังเอเชียครั้งแรกในปี 2015

 

และออฟฟิศสาขาแรกแห่งเอเชียตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อันเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอายุบริษัทกว่า 7 ปี มีการสร้างฐานข้อมูลของผู้สมัครงานสายไอที และมีที่ปรึกษาดูแลแต่ละสายงานโดยเฉพาะ ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดงานด้านไอที และเหตุผลที่เราโฟกัสในด้านนี้เป็นพิเศษเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในสายงานนี้ที่จะช่วยต่อยอดและเพิ่มมูลค่าธุรกิจมากขึ้น รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคของแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้

ปัจจุบันตลาดงานสายไอทีในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยตำแหน่งงานที่มีความท้าทายสูง ค่าตอบแทนสูง และความต้องการของตลาดที่สูงมากเพราะสายงานไอทีในประเทศไทยยังถือเป็นตลาดงานเฉพาะและมีจำนวนไม่มากหากเทียบกับสายงานด้านอื่นๆ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตำแหน่งงานไอทีเป็นตำแหน่งที่หลายๆ องค์กรต้องการตัวมากที่สุด

ผลสำรวจจาก Cathcart Technology Salary Guide ล่าสุดที่เราได้จัดทำขึ้นพบว่า

-ตำแหน่ง Software Development เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด สูงถึง 29.1%

-อันดับต่อมา คือ Software Testers และ QA โดยความต้องการของตลาดสูงถึง 20%

-อันดับสามคือ ตำแหน่ง Data Technology มีความต้องการของตลาดอยู่ที่ 14.2%

-และกว่า 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าทักษะด้าน IT Security และ Cloud Technology เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยตำแหน่งงานที่เราเชี่ยวชาญจะเป็นงานในฝั่งของไอทีและ Software Development เป็นหลัก ซึ่งพอจะสรุปคร่าวๆ ถึงตำแหน่งงานที่หลายองค์กรต้องการตัวมากที่สุดในปัจจุบัน อันได้แก่

Data Scientist

ทำงานวิเคราะห์ Big Data ทั้งรูปแบบ Online และ Offline ที่เป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อการทำโปรโมชั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้ ต้องผ่านขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน ทดลอง เพื่อเก็บข้อมูลและหาผลลัพธ์ ถือว่าเป็นเหมือนกระบวนการหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

Data Analyst

Data Analyst (DA) คือ งานที่นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ เช่น การหาข้อมูลธุรกิจเชิงลึก (Business Insight) เพื่อนำไปสนับสนุนการติดสินใจ หรือแผนงานต่อ ๆ ไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งกว่าที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการทำให้อยู่ในรูปแบบที่สะอาดและวิเคราะห์ได้ไวกว่าเดิม โดยกระบวนการทำให้ข้อมูลสะอาดขึ้นว่า เรียกว่า Data Wrangling, Data Transformation + Data Cleaning

Data Engineer

คนที่ช่วยสร้างระบบในการส่งข้อมูล (Data Pipeline) และระบบจัดเก็บข้อมูล (เช่น Data Warehouse หรือ Data Lake) อาชีพนี้เน้นความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม, Software Engineering และความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ Big Data

IT Security

ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อคิดค้นกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงทำงานร่วมกับฝ่ายไอทีในองค์กรและผู้ใช้งานทั่วไป โดยนำ International Standard มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริษัทตัวเอง IT Security ต้องมี Sense of Urgency เช่น มีภัยคุกคามก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันที

Cloud Engineer

คนที่พัฒนา  Software ที่ทำงานอยู่บนระบบ  Cloud โดยทำงานร่วมกันกับโปรแกรมเมอร์โดยตรง มีหน้าที่หลักในการ Upgrade software ซ่อมแซมและดูแลทั้ง software และ database ของระบบ Cloud ให้ทำงานเป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการออกแบบ สร้างและ Setup Environment และ Service ต่างๆบน Public Cloud ได้แก่ ระบบ Network , Security, เครื่องประมวลผล, ระบบ Backup, ระบบ DR และระบบ Monitoring บน Cloud

Front-end Developer 

Front End หรือ นักพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าบ้าน ตำแหน่งนี้คือผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ในบางเว็บไซต์อาจสร้างขึ้นด้วย HTML, CSS และ JavaScript แต่ในบางเว็บไซต์ ก็ยังมี Code ที่ซ่อนอยู่ในส่วนของ Back End เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นการประสานงานกับตำแหน่ง Back-end ต่อไปนั่นเอง

Back-end Developer

พัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้านเช่น ฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน ในเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถโต้ตอบได้โดยตรง ซึ่ง Back End จำเป็นต้องใช้ภาษา Programming ในการทำงาน เช่น PHP , Ruby , Python, JavaScript

Full Stack Engineer 

Full Stack Engineer (Full Stack Developer) หรือนักพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญหรับคนที่มีทักษะของนักพัฒนา Full Stack แต่มีประสบการณ์การจัดการโครงการในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ ซึ่งเป็นการผสมผสานของทักษะด้าน Front End และ Back End และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็น HTML, CSS, JavaScript และภาษาโปรแกรมมิง เช่น Ruby, PHP, Python

Product Owner หรือ Product Manager

ในประเทศไทย บางครั้งก็เรียกรวมๆ กันระหว่าง Product Owner และ Product Manager ซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้มีที่มาจากการทำ Scrum ที่เป็นเสมือน CEO ของ Product ที่ต้องรับผิดชอบโปรเจกต์แบบ End-to-end Process เป็นเสมือนตัวแทนเสียงของลูกค้า คอยตรวจสอบและสังเกตว่าอะไรที่น่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุด

User Experience Designer

หรือ UX/UI Design ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา มองหาไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด หน้าที่หลัก ๆ ของ UX Design คือ การรวบรวมข้อมูลของ User เพื่อทำการค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบและออกแบบระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX

เราคาดการณ์ว่าในปีนี้และปีต่อๆไป ตำแหน่งงานสายไอทีจะเป็นที่จับตามองและเป็นที่ต้องการมากขึ้นอีก ตามเทรนด์และพฤติกรรมยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ และหากอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญหรือ Talent ด้านไอทีย่อมได้เปรียบในการขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดและไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณสนใจหางานด้านไอที ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงาน IT ในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ Start up ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ ค้นหางานไอทีที่ใช่ได้ที่เว็บไซต์ Cathcart Technology หรือลิงก์อิน Cathcart Technology เรารวบรวมงานน่าสนใจทุกสัปดาห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

 

Article by Thanisorn Boonchote

Nice Selfie

Office Manager

Chanatinad Chotiksatis

Thailand