5 Trends for 2022 : เทรนด์ AI ที่จะต่ออนาคตธุรกิจ

Your Opinion
Published: 27.07.22

5 Trends AI for 2022 and beyond (Research from IBM)

อนาคตการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในปี 2022 ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทย์โลกการทำงานในอนาคต จากผลสำรวจล่าสุดของ IBM ได้ให้ข้อมูลเทรนด์ที่น่าสนใจ 5 เทรนด์หลัง Post COVID – 19 ที่ต้องจับตาและเตรียมความพร้อมรับมือ ดังนี้…

1.Digital Transformation คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจยุคใหม่ 

จากผลสำรวจพบว่ากว่า 60% ขององค์กรลงทุนในเครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยี และมากกว่า 55% เริ่มเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ เมื่อถามถึงหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจสำหรับอนาคตใน 2-3 ปีข้างหน้า ผู้บริหารส่วนใหญ่ตอบว่า ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้เป็นแบบ Agile และ Flexibility มากถึง 56%  โดยมีความเห็นว่า เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดย Keywords ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ ได้แก่ Internet of Things (IoT 79%), Cloud computing (74%) และ Artificial intelligence (52%)

2. ทรัพยากรมนุษย์จะกลายเป็นสิ่งสำคัญและหายาก

แม้การเข้ามาของเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายในการทำงาน และสร้างการเติบโตสำหรับวงการธุรกิจ แต่ก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานไปมากเช่นกัน เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยงานมนุษย์ในด้านต่างๆมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนคนตกงานสูงมากขึ้นตามไปด้วย และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายงานด้าน Recruitment นั้นถือเป็น Zero-sum Game ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง วิธีดึงดูด Candidates อาจไม่ใช่แค่การดึงดูดด้วยจำนวนเงินอีกต่อไป เพราะสิ่งที่ Candidates ยุคใหม่ตามหาก็คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและความรู้สึกมีคุณค่าในที่ทำงาน

3. เทรนด์ความยั่งยืนและความน่าเชื่อถือคือเรื่องสำคัญ 

โควิด 19 ไม่ได้นำมาซึ่งรูปแบบวิถีชีวิตหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเท่านั้น เพราะมีเทรนด์หนึ่งที่เกิดขึ้นมานั่นคือเรื่องของความยั่งยืนและความน่าเชื่อถือ ธุรกิจยุคใหม่จึงไม่ใช่แค่องค์กรที่ใหญ่และประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว หากไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนและความน่าเชื่อถือ อาจส่งผลเสียต่อองค์กรในระยะยาวได้ ผลสำรวจจากผู้บริโภค 4 ใน 5 คน พบว่า สิ่งที่พวกเขาคำนึงมากที่สุดคือเรื่อง ความยั่งยืน, สุขภาพ และ ความเป็นอยู่ที่ดี เพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้และเราต่างก็อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอน

4. ธุรกิจจะพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม 

ผลสำรวจพบว่า 64% ขององค์กรเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาใช้ Cloud, AI และอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้นแล้ว และมีความเห็นว่าคงไม่กลับไปทำงานในรูปแบบเดิมอีก ด้วยการเติบโตของธุรกิจที่สูงขึ้นจากการพึ่งพาเทคโนโลยี จึงได้เห็นแล้วว่าองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยนั้นช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ธุรกิจได้มากถึง 40% เลยทีเดียว

5. ธุรกิจยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Security 

เพราะเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูล (Big Data) จึงเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญ นั่นคือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลในโลกออนไลน์ (Cybersecurity) เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสามารถนำ AI เข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้ บริษัทและองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคก่อน การต่อสู้เพื่อแย่งชิงความไว้วางใจของผู้บริโภคจึงเกิดขึ้นในหลายมิติ ตั้งแต่ความสามารถในการอธิบายที่มาของการตัดสินใจของ AI ได้ ไปจนถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากภัยไซเบอร์ต่างๆ ให้มากที่สุด

หลังจากนี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่จุดใหม่ หลายธุรกิจเริ่ม Transform ตัวเองไปเป็น Tech Company พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะได้เห็นแล้วว่าหากไม่ปรับตัวก็อาจจะไม่ Survive ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และความผันผวนที่ยากจะรับมือ

Cathcart Technology

Thailand