5 Skills for future ทักษะอะไรบ้างที่จะเป็นที่ต้องการในปี 2025

Your Opinion
Published: 21.07.22

แม้ New Normal ส่งผลให้แนวโน้มจำนวนคนเสี่ยงตกงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของระบบ Automation และการเกิด Double-Disruption

ในขณะเดียวกันก็เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ที่ต้องอาศัย Skills หรือทักษะเฉพาะทางอันหลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์กับลักษณะการทำงานรูปแบบใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 ที่ดูเหมือนกำลังจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆ

จากรายงานผลสำรวจทางสถิติ World Economic Forum’s Future of Jobs Report ให้ข้อมูลว่า กว่า 50% ของพนักงานทั่วทั้งโลกต้องมีการ Reskill ตัวเองก่อนจะถึงปี 2025 เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างแน่นอนในอนาคต รวมถึงทักษะ Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) และ Problem-Solving (ทักษะการแก้ปัญหา) เป็น Skill สำคัญที่พนักงานทุกคนเชื่อว่า AI ไม่สามารถทำหน้าที่แทนได้

ส่วนทักษะด้าน active learning (การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม) , resilience (ภาวะความยืดหยุ่น) และ stress tolerance and flexibility (การจัดการกับความเครียด) เป็นทักษะที่มาแรงมากๆจากผลสำรวจของปีนี้และมีแนวโน้มว่าจะเป็นทักษะจำเป็นในปี 2025 ด้วยเหตุผลว่าคนทำงานในอนาคตจะมีการ Integrate กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายขึ้น ขณะเดียวกันการแข่งขันก็สูงขึ้นด้วย ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่จึงถือเป็นทักษะที่สำคัญและมาแรงมากๆ

รวม 5 ทักษะสำคัญที่จะเป็นที่ต้องการในปี 2025 มีอะไรบ้าง มาดูกัน !

1. ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

World Economic Forum ระบุว่า Artificial Intelligence หรือ AI Skills ถือเป็นทักษะมาแรงอันดับหนึ่งสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทต่อธุรกิจ จนอาจกลายมาเป็นบรรทัดฐานชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กรยุคใหม่ ทักษะในด้าน AI จึงเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงมากสำหรับองค์กรที่ต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทักษะนี้ครอบคลุมความรู้ความเข้าใจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น Programming languages:  (Python, R, Java), การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) , วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นต้น

2. ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ (Problem-Solving / Critical Thinking)

ผลสำรวจวิจัยของ Society for Human Resource Management หรือ SHRM เผยว่า 37 % ของผู้ว่าจ้างพบว่าทักษะในด้านการแก้ปัญหาและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นั้นถือเป็น Soft Skills อันดับแรกๆ ที่ผู้ว่าจ้างมองหาในตัวผู้สมัครมากที่สุด เพราะฉะนั้นหากสามารถแสดงทักษะในด้านนี้ได้จะมีโอกาสได้งานมากกว่าผู้สมัครทั่วไป โดยทักษะในด้านนี้ได้แก่ การมีความสามารถในการมองเห็นปัญหา ตั้งคำถามได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความข้อมูล และพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

3. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

Data Analytics ถือเป็นทักษะสำคัญอีกทักษะหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสายงาน Digital Marketing, Marketing Research, Strategic Planning  โดยเป็นทักษะที่นำเอาข้อมูลขององค์กร (Big Data) และสถิติมาวิเคราะห์และคาดคะเนแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อวางแผนการตลาดและคำนวณผลตอบแทนทางธุรกิจ จึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะด้านนี้คือการอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มากกว่าการใช้เพียงสัญชาตญาณ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในทักษะนี้จึงเป็นที่ต้องการ เพราะยิ่งธุรกิจมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างผลกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น

4. ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้นำองค์กร และยิ่งถ้าพนักงานในองค์กรมีทักษะนี้ด้วย จะยิ่งช่วยให้องค์กรทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น และส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพราะในการทำงานสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าการเชี่ยวชาญในหน้าที่แล้ว เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานอย่างเดียว ไม่อาจการันตีได้ว่างานจะสำเร็จลุล่วง หากไม่มี Emotional Intelligence ที่จะมาจัดการกับภาวะทางอารมณ์ที่เป็นผลกระทบจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความกดดัน หรือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถจัดการกับภาวะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

5. ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย (Digital / Social Media Marketing)

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ผู้คนเข้าถึงและรู้จักธุรกิจใหม่ๆ ผ่านเครื่องมือสำคัญคือ Social Media ซึ่งการจะทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักก็ต้องอาศัยทักษะสำคัญก็คือด้านการตลาดดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ในการพัฒนาเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรให้น่าสนใจอยู่เสมอ เพราะองค์กรต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่สามารถดึงดูดและขยายขอบเขตของลูกค้าในอนาคตมากขึ้น ซึ่งอาศัยความรู้หลากหลายแขนงของมาร์เก็ตติ้ง อาทิ Search Engine Optimization (SEO) , Search Engine Marketing (SEM) การสร้างแบรนด์ เป็นต้น แม้ว่าการทำงานในอนาคตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่เราเชื่อว่าคนที่รู้จักพัฒนาตัวเอง Reskill – Upskill ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ย่อมมีโอกาสเอาชนะความไม่แน่นอนในโลกการทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอน!

อ้างอิง :

Cathcart Technology

Thailand