10 งานไอทีมาแรง ที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดในปี 2022

Your Opinion
Published: 21.06.22

หลายๆภาคธุรกิจ เริ่มให้ความสำคัญกับเทรนด์ เทคโนโลยีและงานสายไอทีมากขึ้น เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิถีการทำงานและภาคธุรกิจมากทีเดียว

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดสายงานใหม่ๆที่น่าสนใจ ที่เราได้สรุปอันดับงานที่น่าสนใจ 10 ตำแหน่งของสายไอทีที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยในปี 2022 นี้ มีอะไรบ้าง มาดูกัน!

1.Data Scientist

Data Scientist ทำงานวิเคราะห์ Big Data ทั้งรูปแบบ Online และ Offline ที่เป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อการทำโปรโมชั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้ ต้องผ่านขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน ทดลอง เพื่อเก็บข้อมูลและหาผลลัพธ์ ที่ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

2. Data Analyst

Data Analyst (DA) คือ งานที่นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ เช่น การหาข้อมูลธุรกิจเชิงลึก (ฺBusiness Insight) เพื่อนำไปสนับสนุนการติดสินใจ หรือแผนงานต่อ ๆ ไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งกว่าที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการทำให้อยู่ในรูปแบบที่สะอาดและวิเคราะห์ได้ไวกว่าเดิม โดยกระบวนการทำให้ข้อมูลสะอาดขึ้นว่า เรียกว่า Data Wrangling, Data Transformation + Data Cleaning

3. Data Engineer

คนที่ช่วยสร้างระบบในการส่งข้อมูล (Data Pipeline) และระบบจัดเก็บข้อมูล (เช่น Data Warehouse หรือ Data Lake) อาชีพนี้เน้นความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม, Software Engineering และความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ Big Data

4. Front-end Developer 

Front End หรือ นักพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าบ้าน ตำแหน่งนี้คือผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ในบางเว็บไซต์อาจสร้างขึ้นด้วย HTML , CSS และ JavaScript แต่ในบางเว็บไซต์ ก็ยังมี Code ที่ซ่อนอยู่ในส่วนของ Back End เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นการประสานงานกับตำแหน่ง Back-end ต่อไปนั่นเอง

5. Back-end Developer

พัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้านเช่น ฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน ในเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถโต้ตอบได้โดยตรง ซึ่ง Back End จำเป็นต้องใช้ภาษา Programming ในการทำงาน เช่น PHP , Ruby , Python

6. Full Stack Engineer 

Full Stack Engineer หรือ วิศวกร Full Stack ถือว่าเป็นบทบาทระดับสูงสำหรับคนที่มีทักษะของนักพัฒนา Full Stack แต่มีประสบการณ์การจัดการโครงการในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ ซึ่งเป็นการผสมผสานของทักษะด้าน Front End และ Back End และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็น HTML , CSS , JavaScript และภาษาโปรแกรมมิง เช่น Ruby , PHP , Python

7. Product Owner 

ในประเทศไทย บางครั้งก็เรียกรวมๆกันระหว่าง Product Owner และ Product Manager ซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้มีที่มาจากการทำ Scrum ที่เป็นเสมือน CEO ของ Product ที่ต้องรับผิดชอบโปรเจกต์แบบ End-to-end Process เป็นเสมือนตัวแทนเสียงของลูกค้า คอยตรวจสอบและสังเกตว่าอะไรที่น่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุด

8. User Experience Designer

หรือ UX Design ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา มองหาไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด หน้าที่หลัก ๆ ของ UX Design คือ การรวบรวมข้อมูลของ User เพื่อทำการค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบและออกแบบระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX

9. Talent Acquisition Specialist

Talent Acquisition (TA) เป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อค้นหา Talent ในตลาดแรงงาน อาชีพนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการมากในอนาคต เพราะ Talent เก่งๆจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้อีกหลายเท่า เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้อาศัย Skills หลายด้านในการดึงดูดคนเก่งๆที่ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

10. Digital Marketing Specialist

ตำแหน่งที่มาแรงอีกตำแหน่ง เพราะโลกธุรกิจปัจจุบันต้องพึ่งพา Social Media หรือการตลาดออนไลน์มากถึงกว่า 90% เลยทีเดียว โดย Digital Maketing ทำหน้าที่วางแผนการตลาดด้านดิจิทัลทั้งหมด และต้องเข้าใจรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วย เพื่อดึงดูด Target หรือลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจให้ได้มากที่สุดและเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

บอกได้ว่าปีนี้และปีต่อๆไป ตำแหน่งงานสายไอทีจะเป็นที่จับตามองและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะการเกิดขึ้นของยุค Double Disruption ที่ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีสำคัญต่อธุรกิจ และผู้ที่มี Talent ด้านไอทีคือผู้ที่ได้เปรียบในการขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดและไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

อ้างอิง :

Cathcart Technology

Thailand