พลังงานนิวเคลียร์: กลไกที่จะขับเคลื่อนอนาคตของ AI?

Your Opinion
Published: 08.04.24

Generative AI กำลังเติบโตและถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้ามกับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ ที่มีความก้าวหน้าช้าและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานรัฐ

ทำไม AI ถึงต้องการใช้พลังงานอย่างมหาศาล?

นักวิจัยบางกลุ่มประเมินว่าเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นใหม่ ๆ อาจต้องใช้ไฟฟ้าสูงถึง 85 เทราวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมากกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งปีของบางประเทศ สาเหตุหลักคือ โมเดล AI มีความซับซ้อนมาก และต้องการใช้พลังงานจำนวนมหาศาลเพื่อประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างเช่น AI Training Machine เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล เปรียบเสมือนการอ่านหนังสือหลายล้านเล่มพร้อมกัน และการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาล เปรียบเสมือนการใช้ไฟฟ้าของบ้านหลายหลัง ดังนั้นความต้องการต่อพลังงานจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของ AI

พลังงานนิวเคลียร์ คือทางเลือกที่ยั่งยืน?

CNBC รายงานว่าพลังงานนิวเคลียร์เสนอทางออกที่สะอาดและเชื่อถือได้สำหรับปัญหานี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ต่างจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพอากาศอยู่เสมอ อีกทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูง ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับเมืองใหญ่

นี่ถือเป็นการพลิกผันที่น่าประหลาดใจ เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พลังงานนิวเคลียร์ยังคงสร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยต่อสาธารณชนอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังพัฒนาเพื่อแก้ไขความกังวลเหล่านี้ โดยบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง Oklo กำลังสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต ตัวเลือกนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้บทบาทของพลังงานนิวเคลียร์กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งก็เป็นไปได้

อนาคตที่ AI และพลังงานนิวเคลียร์อยู่ร่วมกัน

Oklo มองเห็นอนาคตที่ AI และพลังงานนิวเคลียร์อยู่ร่วมกันได้ โดยวิสัยทัศน์นี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม AI อย่าง Sam Altman, CEO ของ OpenAI และเกิดเป็นพันธมิตรระหว่างอุตสาหกรรม AI และพลังงานนิวเคลียร์

การสนับสนุนครั้งนี้อาจเปลี่ยนเกมของทั้งสองอุตสาหกรรม และแสดงให้เห็นถึงอนาคตของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จะสร้างพลังงานสะอาดและมีความปลอดภัยสูง โดยขับเคลื่อนการเติบโตของ AI ควบคู่ไปกับการจัดการกับข้อกังวล ด้านความปลอดภัยจากสาธารณชน

อ้างอิงข้อมูลจากข่าว: 
The AI industry is pushing a nuclear power revival — partly to fuel itself

The AI Boom Could Use a Shocking Amount of Electricity

#พลังงานนิวเคลียร์ #AI #อนาคต #เทคโนโลยี #Oklo #SamAltman #OpenAI #พลังงานสะอาด #ความปลอดภัย #ความกังวล #ความยั่งยืน #การเติบโต

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand