เทรนด์ใหม่ของการทำงานที่น่าจับตามองในปี 2024

Your Opinion
Published: 18.12.23

ณ ปัจจุบัน โลกของการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลายๆบริษัทและพนักงานต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หากต้องการประสบความสำเร็จในองค์กรและการทำงานในอนาคตอันใกล้

บทความของ Forbes เมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ ได้เปิดเผยถึง 4 เทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในที่ทำงานทั่วโลกในปี 2024 ซึ่งเทรนด์เหล่านี้ล้วนแต่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของคนยุคปัจจุบันและคนยุคใหม่เป็นอย่างมาก โดยมีประเด็นหลักสำคัญดังนี้

•   Gen Z กำลังจะครองตลาดแรงงานทั่วโลก

•   Generative AI จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

•   การทำงานแบบ New Remote ยุคใหม่

•   Side Hustles ทางเลือกใหม่ของคนยุคปัจจุบัน

การเพิ่มขึ้นของ Gen Z ในตลาดแรงงาน

Gen Z เป็นกลุ่มประชากรรุ่นที่ต่อจากกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) และกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างรวดเร็ว และคาดว่าในปี 2024 นี้ จะมีกลุ่มประชากร Gen Z ในตลาดแรงงานเป็นจำนวน 23% ของแรงงานทั่วโลก ซึ่งจะแซงหน้ากลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในที่ทำงาน Gen Z เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ดังนั้นพวกเขาจึงมีทักษะและมุมมองที่แตกต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นก่อนๆ

Generative AI

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถใช้ในการสร้างเนื้อหาใหม่ๆที่หลากหลาย และในปี 2024 คาดว่า Generative AI จะถูกนำมาใช้ในที่ทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และการพัฒนางานศิลปะใหม่ๆ

การทำงานแบบ New Remote

การทำงานแบบ Remote หรือ Hybrid Work Model ที่เคยได้รับความนิยมในช่วงโควิด-19 จะยังคงได้รับความนิยมมากขึ้นในปี 2024  ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การทำงานแบบ Remote 100 % ตลอดทั้งสัปดาห์ของการทำงาน แต่เป็นการทำงานแบบผสมผสานระหว่างทำงานที่ออฟฟิศและทำงานที่ไหนก็ได้  การทำงานแบบผสมผสานนี้ถูกปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลของการทำงานให้มีประสิทธิภาพร่วมกันและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับทีมแบบ Face to face   ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะมีการนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นถึง 81% โดย Gen Z เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สนับสนุนการทำงานรูปแบบนี้มากที่สุด

Side Hustles ทางเลือกใหม่ของคนยุคนี้

ในอนาคต การหารายได้จากช่องทางเดียวอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น คนรุ่นใหม่จึงหันมาหารายได้เสริมมากขึ้น ซึ่งวิธีการของการทำงานเสริมก็มีหลากหลายวิธีและสามารถเริ่มต้นได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนมาก เช่น รีวิวสินค้าหรือบริการ ขายของออนไลน์ สอนพิเศษ เขียนบล็อกหรือบทความ และสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย

โดยสรุปแล้ว อนาคตของการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย บริษัทที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์เหล่านี้ได้จะสามารถอยู่ในสถานะที่พร้อมประสบความสำเร็จในการทำงานทุกรูปแบบ โดยเน้นย้ำถึงความต้องการและความคิดใหม่ๆของ Gen Z นำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เข้ามาใช้กับการทำงาน ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการทำงานระยะไกลแบบใหม่ และสำรวจโอกาสของการทำงานในยุคเศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy)

ขอขอบคุณข้อมูลจากบทความของ Forbes

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand