อัพเดต! ฐานเงินเดือนไอทีประจำปี 2024 โดย Cathcart Technology

Your Opinion
Published: 17.06.24

IT Salary Guide 2024 จาก Cathcart Technology

Cathcart Technology ได้จัดทำ IT Salary Guide 2024 โดยมีการรวบรวบ วิเคราะห์ข้อมูลฐานเงินเดือนทั้งจากฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง ในตำแหน่งงานด้านไอที พร้อมทั้งอัพเดท เทรนด์การจ้างงาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานในฝั่งไอที ไม่เพียงเท่านั้น เรายังเริ่มโครงการสนับสนุนความยั่งยืนที่เรียกว่า ‘One Hire, One Tree’ ในทุกๆ 1 การจ้างงานผ่าน Cathcart Technology จะมีการปลูกต้นไม้ 1 ต้น เพื่อช่วยทำให้โลกของเรามีสีเขียวมากขึ้น

เราเพิ่งอัพเดตฐานเงินเดือนปี 2023 เมื่อไม่นานมานี้ แต่ในระยะเวลา 1 ปี เทคโนโลยีก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ปีที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นจุดโฟกัสสำคัญ แต่ปีนี้เรามุ่งความสนใจไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเราพบว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเราเมื่อพูดถึงเรื่องการวางแผนทางกลยุทธ์

หลายบริษัทกำลังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าและนักลงทุนที่จะให้ความสำคัญกับบริษัทที่แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามจริยธรรม โปร่งใส และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม

ที่ Cathcart Technology เราได้ร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการสนับสนุนความยั่งยืนด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์กับ “Care The Wild” โดยเราจะปลูกต้นไม้ 1 ต้นต่อผู้สมัคร 1 รายที่มีการจ้างงานผ่านเรา นอกจากนี้เรายังเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในคณะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เราหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

เรายังคงต้องกล่าวถึงการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกครั้ง ในปีที่ผ่านมาเกิดการพัฒนา Machine Learning มากมายและความก้าวหน้าในการประมวลผลภาษามนุษย์และการพัฒนาเครื่องจักรกล รวมถึง การมี Generative AI ยังเพิ่มความเป็นไปได้ในการพัฒนาของภาคส่วนธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมในการพัฒนา AI ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดย AI Global Forum ณ กรุงโซลมีเป้าหมายที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดพัฒนา AI ให้โลกรับรู้

ความกังวลเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรให้ความสนใจ การทำงานแบบ remote work และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทำธุรกิจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำงาน ทำให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรทั่วโลก ภัยอันตรายมีความรุนแรงขึ้นอยู่ตลอด ดังนั้นการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แข็งแกร่งจึงจำเป็นเพื่อปกป้องเครือข่ายข้อมูลและโครงสร้างไอทีที่สำคัญ

ในขณะที่เรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในวงการเทคโนโลยี เราได้จัดทำ IT Salary Guide 2024 โดยมุ่งมั่นที่จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมตลาดงานไอทีในประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเดือน เพื่อช่วยให้เราดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ในภาคส่วนธุรกิจไอทีได้อย่างเต็มที่

Managing Consultant

Piyatida Anthong

Thailand