IT Recruitment Agency: พันธมิตรสำคัญในการสรรหาบุคลากรสายไอที

Your Opinion
Published: 27.11.23

Cathcart Technology: IT Recruitment Specialist สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถทางสายไอที

ในปัจจุบัน ตลาดงานไอทีมีการแข่งขันสูงมาก ทำให้องค์กรต่างๆเจอความท้าทายในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานไอทีที่เหมาะสม จากรายงาน The Global Talent Trends ของ LinkedIn ในปี 2566 พบว่า ตำแหน่งงานไอทีมีผู้สมัครงานน้อยกว่าตำแหน่งงานในสายงานอื่นๆ โดยตำแหน่งงานไอทีมีอัตราการสมัครเฉลี่ยอยู่ที่ 20% ในขณะที่ตำแหน่งงานประเภทอื่นๆ มีการสมัครงานเฉลี่ยอยู่ที่ 30% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดงานไอทีมีการแข่งขันสูงขึ้นและองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรของตน

การสรรหาบุคลากรภายใน โดยทีม HR หรือ TA ของบริษัทอาจมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน และอาจไม่ประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากการสรรหาบุคลากรภายในต้องผ่านกระบวนการต่างๆหลายขั้นตอน ซึ่งการมีทางเลือกที่จะช่วยให้การจ้างงานในสายไอทีมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทันในระยะเวลาอันสั้นนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับองค์กร Cathcart Technology เข้าใจถึงความท้าทายเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงทำให้เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่าแก่ลูกค้าของเรา

Cathcart Technology เป็น IT Recruitment Specialist ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ใน UK และให้บริการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 8 โดยมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรสำหรับตำแหน่งงานต่างๆในสายไอทีดังนี้

• Data Technology (Data Science, Engineering, Business Intelligence, Database)
• ERP/ SAP/ CRM/ Oracle/ RPA
• IT Infrastructure, Cloud & Cyber Security
• Developer / Programmer (JavaScript, Java, C#.NET, Golang, Ruby on Rails, Rust, Unity, Blockchain)
• Mobile Development (Android, iOS)
• UX/UI Designer
• Business / System Analysis
• IT Sales, Presales
• Quality Assurance & Testing
• IT Project Manager, Head of Project, Scrum Master
• Product Owner, Product Manager, Head of Product
• Solution Architect, Enterprise Architect, Technical Lead
• CTO, CIO, Head of IT, IT Director

ทำไมต้องทำงานกับ IT Recruitment Agency ในเมื่อมีทีม HR หรือ TA ของบริษัทอยู่แล้ว?

การทำงานร่วมกับ IT Recruitment Specialist จะสามารถตอบโจทย์ให้แก่องค์กรต่างๆ ที่ต้องการจ้างงานสายไอทีในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร โดยประโยชน์ของการทำงานกับ Cathcart Technology ในฐานะ IT Recruitment Partner มีดังต่อไปนี้:

•    ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: Cathcart Technology มีทีม IT Recruitment Specialist มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของสายงานไอที มีทักษะและประสบการณ์ในการคัดกรองผู้สมัคร สามารถพูดคุยเกี่ยวกับ Tech-stack และ technology ที่จำเป็นกับตำแหน่งงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์สายไอที ช่วยทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน จัดตารางสัมภาษณ์ ให้ฟีดแบค และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทั้งองค์กรและผู้สมัครงาน อีกทั้งพวกเขายังเป็นที่ปรึกษาที่พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกและการเติบโตในสายงานนั้นๆอีกด้วย

•    เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้สมัครที่มีคุณภาพในสายงานไอที: ทีม HR หรือ TA ภายในองค์กรอาจมีฐานข้อมูลแคนดิเดทจำนวนหนึ่ง แต่อาจจะมีไม่ครอบคลุมผู้สมัครทั้งหมด เนื่องจากผู้สมัครอาจไม่ได้กำลังหางานหรือสมัครงาน หรือยังไม่ทราบเกี่ยวกับโอกาสงานจากองค์กรโดยตรง หรือการใช้เว็บไซต์หางาน อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงผู้สมัครที่มีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ Cathcart Technology มีฐานข้อมูลของบุคลากรสายไอทีในประเทศไทยมากกว่า 50,000 คน ในทุกตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเรามีระบบ ATS ในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถสามารถค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

•    ประหยัดเวลาที่ใช้ในกระบวนการสรรหา: หากองค์กรมีแผนการจ้างงานและต้องทำตาม hiring plan ให้ได้ตามกรอบเวลา การมีตัวช่วยที่ทำให้การจ้างงานเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น จะทำให้แผนธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการด้านอื่นๆ เช่น บริษัทมีแผนการจ้างทีม IT จำนวนมาก เพื่อผลิต product หรือ solutions ใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากรายชื่อผู้สมัครงานสายไอทีที่มีในฐานข้อมูลผ่าน Internal Team อย่าง HR หรือ TA แล้ว ทาง IT Recruitment Specialist จะจัดการกระบวนการสรรหาทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรและทีม HR หรือ TA ประหยัดเวลาและทรัพยากรอย่างมาก และยังสามารถจ้างงานได้ตามแผนงานที่วางไว้

•    ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการสรรหา: หลายคนเข้าใจว่าการทำงานกับ IT Recruitment Agency ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่การทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรด้านไอที จะช่วยลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์จัดหางาน เพื่อที่ทีม HR จะมีเวลาในการทำงานด้านอื่น และที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายแฝงที่จะเกิดขึ้น หากองค์กรไม่สามารถหาคนได้ตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลกระทบต่อแผนธุรกิจ หรือ ผลกระทบที่ส่งผลต่อทีมปัจจุบันที่ต้องการหาคนทำงานเพิ่มเพราะมีโปรเจคใหม่เพิ่มขึ้นมา หากไม่สามารถหาคนเพิ่มเข้ามาช่วยทีมได้ทันเวลา อาจจะทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ หรือทีมที่มีอยู่อาจจะต้องแบกรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมา

•    สนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่อง: IT Recruitment Specialist จะทำงานเป็นทีมเดียวกับองค์กรและบริษัท ซึ่งรวมถึง การประสานงานด้าน technical requirements และคุณสมบัติอื่นๆกับ Hiring Manager การโพสต์ตำแหน่งงาน การสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดกรองทักษะด้านไอที และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานด้านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลด้านเงินเดือน และแรงจูงใจเพื่อดูความเหมาะสมโดยภาพรวม นอกจากนี้ทางทีมยังช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้สมัครงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  ไปจนถึงวันเริ่มทำงาน เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่น หรือหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ผู้สมัครงานมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปร่วมงานด้วยได้ ทาง Recruitment ก็พร้อมที่จะสรรหาผู้สมัครคนใหม่มาทดแทนทันที

•    อัพเดทเทรนด์และข้อมูลเชิงลึกในสายงานไอที: ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแง่ของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการมีข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมจะช่วยให้การตัดสินใจจ้างงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Cathcart Technology ได้มีการจัดทำรายงานเงินเดือนประจำปีอย่าง Salary Guide 2023 เพื่อรายงานผลสำรวจของการจ้างงานในสายไอทีทุกตำแหน่งภายใน 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการด้านทักษะ พร้อมทั้งอัพเดตเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมปัจจุบัน

การทำงานกับ IT Recruitment Specialist เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการสรรหาบุคลากรด้านไอที หากองค์กรมีแผนในการจ้างงาน และกำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในสายไอที Cathcart Technology คือ One of the top IT Recruitment ในประเทศไทย เพราะเรามีเครือข่ายและประสบการณ์การทำงานร่วมกับกลุ่ม บริษัทไอทีสตาร์ทอัพ, IT Service and Consulting, Fintech, Insurtech, HealthTech, Retail, Oil and Gas, ไปจนถึงบริษัทที่ทำ solutions เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย

Cathcart Technology มีฐานข้อมูลผู้สมัครงานในสายไอทีกว่า 50,000 คน โดยที่ทีม Recruitment Specialist ของทางเรามีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอทีเป็นอย่างมาก เราพร้อมมอบ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการหาบุคคลากรด้านไอที จะช่วยสรรหาบุคลากรด้านไอทีที่มีความสามารถ เพื่อให้องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการขององค์กร อีกทั้งเราจะยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สมัครตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ไปจนถึงวันเริ่มทำงาน เพื่อให้ผู้สมัครรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กรซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการจ้างงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ติดต่อ Cathcart Technology
+66 2-038-5878
hello@cathcarttechnology.co.th
cathcarttechnology.co.th

Managing Consultant

Piyatida Anthong

Thailand