มากกว่าการจัดหางาน: Cathcart Technology มุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ Care the Wild ด้านสิ่งแวดล้อม

Your Opinion
Published: 14.05.24

🌳 มากกว่าการจัดหางาน: Cathcart Technology มุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ Care the Wild ด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางกระแสโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง การสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข Cathcart Technology ในฐานะบริษัทจัดหางานไอทีชั้นนำของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จึงสานต่อโครงการ CSR จากสำนักงานใหญ่ Cathcart Associates Group ประเทศสกอตแลนด์ มาสู่ประเทศไทย (คลิกเพื่ออ่านบทความ) โดยมุ่งเน้นไปที่การปลูกต้นไม้และสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

🌳โครงการ Care the Wild & Cathcart Technology

โครงการ Care the Wild  เป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ป่าไม้ที่ยั่งยืน ซึ่งริเริ่มโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้แนวคิด “ปลูกป้อง” Plant & Protect  ด้วยเหตุนี้ Cathcart Technology จึงร่วมมือกับโครงการ Care the Wild เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ป้องกันภัยแล้ง และสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนที่ป่าชุมชนบ้านโศกลึก อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้นในปี 2567 นี้

🌳Cathcart Technology: มากกว่าการจัดหางาน

Cathcart Technology ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทจัดหางานด้านไอที แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ CSR ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือและสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม โดยในทุกๆ 1 การจ้างงาน Cathcart Technology จะร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้นกับทาง Care the wild ภายใต้แนวคิด One Hiring – One Treeบริษัทฯ เชื่อว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมได้

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand