ตั้งเป้าหมายให้ตรงจุด มุ่งสู่ความสำเร็จในอาชีพการทำงาน

Your Opinion
Published: 13.11.23

การตั้งเป้าหมายในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอาชีพการงาน เพราะการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เรามีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน การตั้งเป้าหมายให้ตรงจุดจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องนึกถึง การตั้งเป้าหมายที่ตรงจุดควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

•   ชัดเจน: เป้าหมายควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถวัดผลได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มยอดขายสินค้า X ให้ได้ 10% ภายในสิ้นปีนี้

   ท้าทายแต่เป็นไปได้: เป้าหมายไม่ควรง่ายเกินไปจนทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย หรือยากเกินไปจนทำให้รู้สึกท้อแท้ ดังนั้นเป้าหมายควรมีความท้าทายพอสมควร เพื่อให้เรารู้สึกกระตือรือร้นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ

•   สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท: เป้าหมายของเราควรสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและไปยังทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมและมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

•   สอดคล้องกับแรงบันดาลใจของเรา: เป้าหมายควรมาจากสิ่งที่เราชื่นชอบหรือสิ่งที่จะกลายเป็นเเรงผลักดันให้ตัวกับเราได้ เพื่อให้เรามีแรงจูงใจในการทำงานและบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายในการทำงานมีดังนี้

•   เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Increased productivity) เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราสามารถโฟกัสในการทำงานได้มากขึ้น หลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวน และสามารถใช้เวลาในการทำงานอย่างคุ้มค่า

•   ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ (Improved performance and results) การตั้งเป้าหมายช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำงานและสร้างคุณภาพงานที่ดีกว่า

•   ปรับปรุงการจัดแนวและกลยุทธ์ขององค์กร (Improved alignment and strategy) การตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะทำให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร เมื่อเราเข้าใจว่างานของเราส่งผลต่อเป้าหมายโดยรวมของบริษัทอย่างไร เรามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้เร็วขึ้น

เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายจาก CEO ระดับโลก

เหล่าผู้นำบริษัทชั้นนำของโลกต่างให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายในการทำงาน โดยพวกเขามีเคล็ดลับและแนวทางในการตั้งเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างกันไป ดังนี้

“Challenging and ambitious” Jeff Bezos, CEO ของ Amazon: Bezos เชื่อว่าเป้าหมายที่ยากจะผลักดันให้พนักงานทำงานหนักและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า และเป้าหมายของ Bezos ที่มีต่อ Amazon คือ “การเป็นบริษัทที่ลูกค้าชื่นชอบที่สุดในโลก” – อ้างอิงจากจดหมาย 2018 Letter to Amazon Shareholders

“Aligned with the company’s vision” Satya Nadella, CEO ของ Microsoft: Nadella ตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัท เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นในการทำงาน เป้าหมายของ Nadella ที่มีต่อ Microsoft คือ “การเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกในการช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต” – อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ CNBC

“Clear and measurable” Sundar Pichai, CEO ของ Alphabet และ Google: Pichai ให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของ Pichai ที่มีต่อ Google คือ “การทำให้ข้อมูลทั้งหมดของโลกเข้าถึงได้ง่ายและมีประโยชน์” – อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ The Wall Street Journal

“Consistent with the company’s values” Tim Cook, CEO ของ Apple: Cook ให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของบริษัท เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและทำงานได้อย่างมีความหมาย เป้าหมายของ Cook ที่มีต่อ Apple คือ “การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ผู้คนชื่นชอบและต้องการ” – อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ The New York Times

“Driven by passion” Mark Zuckerberg, CEO ของ Meta: Zuckerberg ได้ตั้งเป้าหมายที่ริเริ่มมาจากแรงบันดาลใจของตน เพื่อที่เป้าหมายนั้นจะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานและบรรลุเป้าหมายการทำงานได้อย่างยาวนาน เป้าหมายของ Zuckerberg ที่มีต่อ Meta คือ “เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกและสร้างโลกที่เปิดกว้างและเชื่อมต่อกัน” – อ้างอิงจาก Forbes magazine

ข้อมูลเพิ่มเติม >> Positivepsychology.com

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand