เส้นทางสู่การเป็น QA Engineer และเทคโนโลยี ของ QA ในปัจจุบัน | Tech Hustle Thailand EP.05

เจาะลึกสายงาน QA Automation ไม่ใช่แค่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) แต่ต้องมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Automation testing เพื่อตรวจเช็คหาข้อผิดพลาดและป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น