เส้นทางสู่การเป็น Data Scientist กับ ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ | Tech Hustle Thailand EP.02

เส้นทางสู่การเป็น Data Scientist และ การเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Data Startup กับ ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ ดร.นรุตม์

สุนทรานนท์ เป็น Senior Data Scientist ที่ ธนาคารกรุงศรี และ กรรมการร่วมก่อตั้งบริษัท Dev Drone Mapper ผู้ที่มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Data Analytics และ Image Analytics ซึ่งในขณะนี้เขาได้รับหน้าที่ควบคุมดูแลหลายๆโปรเจคต์ทางด้าน Data Science และ Computer Vision