เส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของนักออกแบบ UX/UI | Tech Hustle Thailand EP.07

แขกรับเชิญ คุณ คามิน บัวอาบแสง ดำรงตำแหน่ง Senior UX UI Designer อยู่ที่ บริษัท Draycir ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยได้รับรางวัล ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จาก UK