เจาะลึกแล้วชวนคิดกับเรื่อง Software Practice | Tech Hustle Thailand EP.11

ใน Episodeที่  11 นี้ เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหนุ่ม รัตตพงษ์ คมเกตุ 

ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็น Director of Engineering ที่ Coda Payment ซึ่งคุณหนุ่มเองนั้นถือว่ามีประสบการณ์คร่ำหวอดในการทำงานสาย Software และมีโอกาสได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการยกระดับ Platform มาแล้ว  

เราจะไปคุยกันถึงวิธีคิดและปรัชญาในการทำงานของคุณหนุ่มทั้งในเรื่องของการวาง Software Practice และมุมอื่นๆของการทำงาน ซึ่งถือว่าวิธีคิดและการตั้งคำถามต่อ Approach การทำงานก่อนที่จะเริ่มลงมือและระหว่างลงมือ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำในเชิงเทคนิคเลย