เจาะลึกการทำงานสาย Salesforce และสิ่งที่ทำให้การทำงานสายนี้ประสบความสำเร็จ | Tech Hustle Thailand EP19

คุณ ชวินทร ประถมกระสิทกุล ปัจจุบันนั้นเป็น Salesforce Admin อยู่ที่บริษัท Coforge และได้เคยทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและของโลกมาแล้วหลายที่ไม่ว่าจะเป็น Accenture หรือ Gopomelo โดยที Topic ที่เราจะนำมาคุยกันวันนี้นั้น คือเรื่องของการทำงานในสาย Salesforce ซึ่งค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากๆในประเทศไทย