เข้าใจ Devops อย่างลึกซึ้ง เส้นทางและวิถีที่คุณต้องรู้! | Tech Hustle Thailand EP.24

แขกรับเชิญในสาย DevOps ของเราวันนี้คือคุณ สืบพงษ์ มนต์สา DevSecOps Lead จากบริษัท Healthtech ของไทย Ever Medical Technologies  คุณสืบพงษ์ถือเป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเดินทางสาย Software Engineering และ DevOps ซึ่งผ่านความเปลี่ยนแปลงมากมายในทั้งวิถีและเทคโนโลยีจนเกิดความเข้าใจและมีความชำนาญในการมองทั้งภาพรวมและในรายละเอียดปลีกย่อย EP นี้จึงถือว่าครบถ้วน สำหรับทั้งคนที่เพิ่งจะเริ่มสนใจ หรือผู้ที่อยู่ในสาย DevOps อยู่แล้ว เพราะคุณสืบพงษ์จะพาเราเดินทางไปในโลกของ DevOps ตั้งแต่รากฐานและความเข้าใจเบื้องต้น วิธีคิดที่ถือว่าสำคัญมากในการตั้งต้นเริ่มทำงานสายนี้ไปจนถึงข้อแนะนำต่างๆที่กลั่นกรองออกมาจากความชำนาญและประสบการณ์ส่วนตัว เชิญรับฟังกันได้เลย