หัวใจสำคัญของการพัฒนา Product เบื้องหลังของ User Journey | Tech Hustle Thailand EP.12

คุณเต้ย รติศิลป์ ภูมณีรัตนกุล ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Product Owner มีประสบการณ์การทำงานทำงานในวงการไอทีมากว่า 8 ปีในธุรกิจ eCommerce และ Retail ในฐานะ Project Manager มาก่อน  

ใน episode นี้ คุณเต้ยจะมาร่วมแชร์ประสบการ์และแบ่งปันมุมมอง  และพูดถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนา Product เบื้องหลังของ User Journey และ ปัจจัยที่จะให้ธุรกิจ หรือ product ที่พัฒนาออกมาประสบผลสำเร็จได้