ชีวิตการทำงานของมนุษย์ Ops : พูดคุยเรื่อง MachineLeraningOps กับ Lu Chee Seng | Tech Hustle Thailand

แขกรับเชิญในครั้งนี้เราได้คุณ​ Lu Chee Seng หรือ คุณนิค ผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง Machine Learning Ops Engineer ที่ True Digital Group คุณนิคได้สะสมประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานก่อนเข้าสู่วงการไอที ถึงแม้ไม่ได้จบด้าน Computer Technology โดยตรงก็ตาม และในที่สุดก็ได้ก้าวเข้ามาทำงานในด้านสาขานี้ แต่เพราะความมุ่งมั่น และ ความชื่นชอบ ได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เขามาถึงจุดนี้ได้ โดย การเก็บประสบการณ์จากการทำงานในด้านนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) จนกระทั้งมาเป็น MLOps Engineer